S. Leticja
S. Leticja

Informacje dla klas III

  • Dzieci klas III w niedzielę uczestniczą na Mszy św. o godzinie 9.30.                 Po Mszy św. krótkie spotkanie.
  • Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii, proszę o dostarczenie metryki chrztu św. do końca listopada !
  • Komunia św. 21.05.2017 o godzinie 9.30 w górnym kościele.
  • W przygotowaniu do Komunii św., uczestniczą tylko dzieci z naszej parafii.   Inne dzieci proszone są o dostarczenie zgody ks. Proboszcza z parafii w której mieszkają.